Search
Close this search box.

Sáng kiến kinh nghiệm

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
SKKN Xây dựng và triển khai hệ thồng tư vấn chọn nghề cho HS THPT sử dụng thuật toán FCM

SKKN Xây dựng và triển khai hệ thồng tư vấn chọn nghề cho HS THPT sử dụng thuật toán FCM

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Xây dựng và triển khai hệ thồng tư vấn chọn nghề cho HS THPT sử dụng thuật toán FCM " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Những vấn đề chung về tư vấn chọn nghề tại trường THPT 2.3. Khảo sát thực trạng định hướng nghề nghiệp của giáo viên 3.2. Xây dựng bộ dữ liệu 3.2.1. Thu thập và công cụ thu thập dữ liệu 3.3. Áp dụng kĩ thuật tư vấn sử dụng thuật toán phân cụm FCM 3.3.2. Độ tương quan của các thuộc tính với nhóm ngành nghề

729 5 lượt tải
SKKN Xây dựng, sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm tích phân ôn thi thpt quốc gia

SKKN Xây dựng, sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm tích phân ôn thi thpt quốc gia

Sáng kiến được hình thành theo dạng một chủ đề dạy học. Hệ thống lý thuyết được trình bày một cách cô đọng và ngắn gọn nhất. Các dạng bài tập được xây dựng một cách hệ thống, có phân chia các mức độ. Bài tập được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm để tạo điều kiện cho học sinh có khả năng phát huy hết năng lực của bản thân. - Trình bài lại hệ thống các kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa mà tối thiểu học sinh cần nắm được. Mỗi phần kiến thức học sinh được tiếp nhận đều có các dạng bài tập vận dụng với các mức độ và yêu cầu khác nhau để học sinh luyện tập. - Nêu và định hướng một số phương pháp mới để giải các bài tập trong các đề thi đại học với kiến thức cơ bản nhất. Giúp học sinh vận dụng được trực tiếp kiến thức đang học vào sử lý các bài toán liên quan, hình thành con đường tư duy liên tục và các kỹ năng vận dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể. - Trong quá trình hình thành lời giải có sự phân tích về cách tư duy và con đường tìm lời giải trên cơ sở giả thiết từ đó giúp học sinh tạo được thói quen tư duy liên kết khi gặp các bài toán lạ. - Phân tích lời giải và tư duy để hình thành con đường đi đến lời giải một cách tự nhiên nhất. Liên kết giữa các dạng toán giúp học sinh hình thành những suy luận hợp lý, tổng quát được bài toán theo nhiều hướng khác nhau. - Các bài toán được nhóm tác giả chia theo trình tự của nội dung các kiến thức được trình bày trong sách giáo khoa để đảm bảo cho học sinh có thể dễ dàng tiếp cận ngay từ khi được cung cấp kiến thức về lý thuyết.

738 9 lượt tải
Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 12 THPT

Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 12 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 12 THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng kỹ thuật “động não”. 2. Sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy 3. Sử dụng kỹ thuật dạy học theo trạm. 4. Sử dụng kỹ thuật “ ủng hộ - phản đối ”. 5. Sử dụng kỹ thuật “ các mảnh ghép ”. 6. Sử dụng kỹ thuật “ khăn trải bàn ”. 7. Sử dụng kỹ thuật “ ổ bi ”. 8. Sử dụng kỹ thuật “ 3 lần 3 ”

1261 10 lượt tải
Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực "Kĩ thuật mảnh ghép" trong giảng dạy bài 2 môn Địa lí lớp 12

Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực "Kĩ thuật mảnh ghép" trong giảng dạy bài 2 môn Địa lí lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực "Kĩ thuật mảnh ghép" trong giảng dạy bài 2 môn Địa lí lớp 12 ở Trường THCS&THPT " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Thành lập nhóm chuyên gia Giải pháp 2: Thành lập nhóm mảnh ghép

636 7 lượt tải
Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học địa lý nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông

Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học địa lý nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học địa lý nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Đóng vai nhân vật giả định theo ngành nghề trong tương lai 2.2. Đóng vai tình huống

865 4 lượt tải
Tích hợp giáo dục về kiến thức biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 - phần địa lí tự nhiên

Tích hợp giáo dục về kiến thức biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 - phần địa lí tự nhiên

Sáng kiến kinh nghiệm "Tích hợp giáo dục về kiến thức biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 - phần địa lí tự nhiên" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nghiên cứu kĩ Sách giáo khoa và các tài liệu liên quan để hiểu chính xác, đầy đủ những nội dung của bài học. - Xác định mục tiêu bài học - Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức của học sinh - Lựa chọn phương pháp dạy học và phương tiện, thiết bị dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực tự học tích hợp

515 8 lượt tải
Tích hợp hoạt động trải nghiệm trong dạy học Địa lí THPT nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh

Tích hợp hoạt động trải nghiệm trong dạy học Địa lí THPT nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Tích hợp hoạt động trải nghiệm trong dạy học Địa lí THPT nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Phân tích nội dung Chủ đề Địa lí nông nghiệp 10 2.2Thiết kế hoạt động trải nghiệm để phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh 2.3. Tổ chức HĐTN để phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trong chủ đề địa lí nông nghiệp 10

945 11 lượt tải
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học địa lí 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học địa lí 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học địa lí 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Dựa trên các nguyên tắc nêu trên, Gv khảo sát toàn bộ chương trình địa lí 11 để lựa chọn địa chỉ thiết kế và thực hiện các HĐTN. Bước 2: Xác định mục tiêu của HĐTN Bước 3: Xây dựng kế hoạch Bước 4: Thiết kế chi tiết hoạt động trong giáo án Bước 5: Tổ chức HĐTN trong đó có điều chỉnh, hoàn thiện HĐTN.

1466 15 lượt tải
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp học sinh ôn luyện kiến thức phần “Đặc điểm chung của tự nhiên” Địa lí 12 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp học sinh ôn luyện kiến thức phần “Đặc điểm chung của tự nhiên” Địa lí 12 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp học sinh ôn luyện kiến thức phần “Đặc điểm chung của tự nhiên” Địa lí 12 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Ứng dụng phần mềm iMindMap10 để vẽ SĐTD khái quát hóa nội dung bài học. 2.2. Ứng dụng CNTT vào thiết kế và tổ chức trò chơi trong hoạt động luyện tập để củng cố nội dung bài học. 2.3. Ứng dụng CNTT để tra cứu tài liệu giúp HS tự tìm kiếm và ôn luyện kiến thức. 2.4. Ứng dụng CNTT để ra bài tập về nhà, kiểm tra, giúp HS tự ôn luyện kiến thức. 2.5. Ứng dụng CNTT để thiết kế video bài giảng giúp HS tự ôn luyện kiến thức.

816 7 lượt tải
Vai trò của Công đoàn trong hoạt động quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn

Vai trò của Công đoàn trong hoạt động quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn

Sáng kiến kinh nghiệm "Vai trò của Công đoàn trong hoạt động quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn về công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn 2. Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động tổ, nhóm chuyên môn cần có nội dung phối hợp thực hiện với tổ công đoàn. 3. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chính quyền, trong đó quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong phối hợp để quản lý hoạt động chuyên môn 4. Bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn. 5. Tăng cường kiểm tra đánh giá công tác phối hợp giữa công đoàn và chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn

1354 34 lượt tải
Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy năng lực học tập của học sinh ở phần Địa lí tự nhiên lớp 10

Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy năng lực học tập của học sinh ở phần Địa lí tự nhiên lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy năng lực học tập của học sinh ở phần Địa lí tự nhiên lớp 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Đa dạng hóa hoạt động Mở đầu tiết dạy (Khởi động) 1.2. Vận dụng trò chơi trong dạy học Địa lí 1.3. Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề, sáng tạo qua hoạt động nhóm và đánh giá theo bảng kiểm. 1.4. Biện pháp sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy kết hợp kĩ thuật phòng tranh 1.5. Biện pháp hướng dẫn học sinh đánh giá bằng các công cụ đánh giá

1426 12 lượt tải
Vận dụng mô hình 5E và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chủ đề “Cấu trúc của Trái Đất. Thạch Quyển” Địa Lí 10

Vận dụng mô hình 5E và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chủ đề “Cấu trúc của Trái Đất. Thạch Quyển” Địa Lí 10

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng mô hình 5E và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chủ đề “Cấu trúc của Trái Đất. Thạch Quyển” Địa Lí 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Hoạt động 1: Gắn kết (Engage) - Hoạt động 2: Khám phá (Explore) - Hoạt động 3: Giaỉ thích (Explain) - Hoạt động 4: Ap dụng/củng cố (Elaborate) - Hoạt động 5: Đánh giá (Evaluation)

801 9 lượt tải

Loại

SKKN Xây dựng và triển khai hệ thồng tư vấn chọn nghề cho HS THPT sử dụng thuật toán FCM

SKKN Xây dựng và triển khai hệ thồng tư vấn chọn nghề cho HS THPT sử dụng thuật toán FCM

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Xây dựng và triển khai hệ thồng tư vấn chọn nghề cho HS THPT sử dụng thuật toán FCM " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Những vấn đề chung về tư vấn chọn nghề tại trường THPT 2.3. Khảo sát thực trạng định hướng nghề nghiệp của giáo viên 3.2. Xây dựng bộ dữ liệu 3.2.1. Thu thập và công cụ thu thập dữ liệu 3.3. Áp dụng kĩ thuật tư vấn sử dụng thuật toán phân cụm FCM 3.3.2. Độ tương quan của các thuộc tính với nhóm ngành nghề

729 5 lượt tải
SKKN Xây dựng, sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm tích phân ôn thi thpt quốc gia

SKKN Xây dựng, sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm tích phân ôn thi thpt quốc gia

Sáng kiến được hình thành theo dạng một chủ đề dạy học. Hệ thống lý thuyết được trình bày một cách cô đọng và ngắn gọn nhất. Các dạng bài tập được xây dựng một cách hệ thống, có phân chia các mức độ. Bài tập được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm để tạo điều kiện cho học sinh có khả năng phát huy hết năng lực của bản thân. - Trình bài lại hệ thống các kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa mà tối thiểu học sinh cần nắm được. Mỗi phần kiến thức học sinh được tiếp nhận đều có các dạng bài tập vận dụng với các mức độ và yêu cầu khác nhau để học sinh luyện tập. - Nêu và định hướng một số phương pháp mới để giải các bài tập trong các đề thi đại học với kiến thức cơ bản nhất. Giúp học sinh vận dụng được trực tiếp kiến thức đang học vào sử lý các bài toán liên quan, hình thành con đường tư duy liên tục và các kỹ năng vận dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể. - Trong quá trình hình thành lời giải có sự phân tích về cách tư duy và con đường tìm lời giải trên cơ sở giả thiết từ đó giúp học sinh tạo được thói quen tư duy liên kết khi gặp các bài toán lạ. - Phân tích lời giải và tư duy để hình thành con đường đi đến lời giải một cách tự nhiên nhất. Liên kết giữa các dạng toán giúp học sinh hình thành những suy luận hợp lý, tổng quát được bài toán theo nhiều hướng khác nhau. - Các bài toán được nhóm tác giả chia theo trình tự của nội dung các kiến thức được trình bày trong sách giáo khoa để đảm bảo cho học sinh có thể dễ dàng tiếp cận ngay từ khi được cung cấp kiến thức về lý thuyết.

738 9 lượt tải
Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 12 THPT

Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 12 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua dạy học Địa lí 12 THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng kỹ thuật “động não”. 2. Sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy 3. Sử dụng kỹ thuật dạy học theo trạm. 4. Sử dụng kỹ thuật “ ủng hộ - phản đối ”. 5. Sử dụng kỹ thuật “ các mảnh ghép ”. 6. Sử dụng kỹ thuật “ khăn trải bàn ”. 7. Sử dụng kỹ thuật “ ổ bi ”. 8. Sử dụng kỹ thuật “ 3 lần 3 ”

1261 10 lượt tải
Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực "Kĩ thuật mảnh ghép" trong giảng dạy bài 2 môn Địa lí lớp 12

Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực "Kĩ thuật mảnh ghép" trong giảng dạy bài 2 môn Địa lí lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực "Kĩ thuật mảnh ghép" trong giảng dạy bài 2 môn Địa lí lớp 12 ở Trường THCS&THPT " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Thành lập nhóm chuyên gia Giải pháp 2: Thành lập nhóm mảnh ghép

636 7 lượt tải
Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học địa lý nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông

Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học địa lý nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học địa lý nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Đóng vai nhân vật giả định theo ngành nghề trong tương lai 2.2. Đóng vai tình huống

865 4 lượt tải
Tích hợp giáo dục về kiến thức biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 - phần địa lí tự nhiên

Tích hợp giáo dục về kiến thức biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 - phần địa lí tự nhiên

Sáng kiến kinh nghiệm "Tích hợp giáo dục về kiến thức biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 12 - phần địa lí tự nhiên" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nghiên cứu kĩ Sách giáo khoa và các tài liệu liên quan để hiểu chính xác, đầy đủ những nội dung của bài học. - Xác định mục tiêu bài học - Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức của học sinh - Lựa chọn phương pháp dạy học và phương tiện, thiết bị dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực tự học tích hợp

515 8 lượt tải
Tích hợp hoạt động trải nghiệm trong dạy học Địa lí THPT nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh

Tích hợp hoạt động trải nghiệm trong dạy học Địa lí THPT nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Tích hợp hoạt động trải nghiệm trong dạy học Địa lí THPT nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Phân tích nội dung Chủ đề Địa lí nông nghiệp 10 2.2Thiết kế hoạt động trải nghiệm để phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh 2.3. Tổ chức HĐTN để phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trong chủ đề địa lí nông nghiệp 10

945 11 lượt tải
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học địa lí 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học địa lí 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học địa lí 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Dựa trên các nguyên tắc nêu trên, Gv khảo sát toàn bộ chương trình địa lí 11 để lựa chọn địa chỉ thiết kế và thực hiện các HĐTN. Bước 2: Xác định mục tiêu của HĐTN Bước 3: Xây dựng kế hoạch Bước 4: Thiết kế chi tiết hoạt động trong giáo án Bước 5: Tổ chức HĐTN trong đó có điều chỉnh, hoàn thiện HĐTN.

1466 15 lượt tải
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp học sinh ôn luyện kiến thức phần “Đặc điểm chung của tự nhiên” Địa lí 12 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp học sinh ôn luyện kiến thức phần “Đặc điểm chung của tự nhiên” Địa lí 12 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp học sinh ôn luyện kiến thức phần “Đặc điểm chung của tự nhiên” Địa lí 12 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Ứng dụng phần mềm iMindMap10 để vẽ SĐTD khái quát hóa nội dung bài học. 2.2. Ứng dụng CNTT vào thiết kế và tổ chức trò chơi trong hoạt động luyện tập để củng cố nội dung bài học. 2.3. Ứng dụng CNTT để tra cứu tài liệu giúp HS tự tìm kiếm và ôn luyện kiến thức. 2.4. Ứng dụng CNTT để ra bài tập về nhà, kiểm tra, giúp HS tự ôn luyện kiến thức. 2.5. Ứng dụng CNTT để thiết kế video bài giảng giúp HS tự ôn luyện kiến thức.

816 7 lượt tải
Vai trò của Công đoàn trong hoạt động quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn

Vai trò của Công đoàn trong hoạt động quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn

Sáng kiến kinh nghiệm "Vai trò của Công đoàn trong hoạt động quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn về công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn 2. Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động tổ, nhóm chuyên môn cần có nội dung phối hợp thực hiện với tổ công đoàn. 3. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chính quyền, trong đó quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong phối hợp để quản lý hoạt động chuyên môn 4. Bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn. 5. Tăng cường kiểm tra đánh giá công tác phối hợp giữa công đoàn và chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn

1354 34 lượt tải
Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy năng lực học tập của học sinh ở phần Địa lí tự nhiên lớp 10

Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy năng lực học tập của học sinh ở phần Địa lí tự nhiên lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy năng lực học tập của học sinh ở phần Địa lí tự nhiên lớp 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Đa dạng hóa hoạt động Mở đầu tiết dạy (Khởi động) 1.2. Vận dụng trò chơi trong dạy học Địa lí 1.3. Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề, sáng tạo qua hoạt động nhóm và đánh giá theo bảng kiểm. 1.4. Biện pháp sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy kết hợp kĩ thuật phòng tranh 1.5. Biện pháp hướng dẫn học sinh đánh giá bằng các công cụ đánh giá

1426 12 lượt tải
Vận dụng mô hình 5E và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chủ đề “Cấu trúc của Trái Đất. Thạch Quyển” Địa Lí 10

Vận dụng mô hình 5E và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chủ đề “Cấu trúc của Trái Đất. Thạch Quyển” Địa Lí 10

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng mô hình 5E và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chủ đề “Cấu trúc của Trái Đất. Thạch Quyển” Địa Lí 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Hoạt động 1: Gắn kết (Engage) - Hoạt động 2: Khám phá (Explore) - Hoạt động 3: Giaỉ thích (Explain) - Hoạt động 4: Ap dụng/củng cố (Elaborate) - Hoạt động 5: Đánh giá (Evaluation)

801 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com