preloader

SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
21

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying English songs in teaching vocabulary and grammar to students grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.1. Choose from teaching:
2.2. Applying the initiative in some lessons in each unit
2.2.1 English 6 – Unit 1: Greetings
2.2.2 English 6 – Unit 2: At school
2.2.3 English 6 – Unit 3: At home
2.2.4 English 6 – Unit 4: Big or small
2.2.5 English 6 – Unit 5: Things I do
2.2.6 English 6 – Unit 6: Places
2.2.7 English 6 – Unit 7: Your house
2.2.8 English 6 – Unit 8: Out and about
2.2.9 English 6 – Unit 10: Staying healthy
2.2.10 English 6 – Unit 9: The body
2.2.11 English 6 – Unit 11: “What do you eat?”
2.2.12 English 6 – Unit 12: Sports and Pastimes
2.2.13 English 6 – Unit 13: Activities and the seasons
2.2.14 English 6 – Unit 14: Making plan
2.2.15 English 6 – Unit 15 Countries
2.2.16 English 6 – Unit 16

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ