preloader

SKKN Công tác chỉ đạo lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy ở khối lớp 5 VNEN

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Tiểu học
Môn
Quản lí
Lớp
Tiểu học
Bộ sách
File:
Số trang:
26

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Công tác chỉ đạo lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy ở khối lớp 5 VNEN” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Lồng ghép giáo dục môi trường thông qua một số bài học cụ thể
1.1. Xác định tên bài và mức độ tích hợp trong từng bài
1.2. Xây dựng các hình thức lồng ghép
2. Chỉ dạo lồng ghép Giáo dục môi trường thông qua tiết sinh hoạt tập thể, các hoạt đông ngoài giờ lên lớp.
2.1. Xây dựng góc môi trường
2.2. Tổ chức biểu diễn tuyên truyền về môi trường trong hoạt động Ngoài giờ lên lớp
2.3. Lập sổ theo dõi
2.4. Xây dựng góc sinh giới
2.5. Xây dựng kế hoạch tham quan, dã ngoại
3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc lồng ghép

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ