preloader

SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
31

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Content and methods of teaching some lessons related to social knowledge in English pilot class 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

a. Prepare teachers and students for lessons that contain content related to social knowledge:
b. Some relevant social sciences in the 6th grade English program:
* In A closer look 2 of Unit 5
* Next to the skills1 of Unit 5
* In lesson “ Our Tet holiday” Skills 1
* In lesson 9 “Cities of the World”

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ