preloader

SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
7
Bộ sách
File:
Số trang:
18

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Tích hợp trong cùng bộ môn
1.1. Tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ
1.2. Tích hợp nội dung kiến thức giữa các khối
2. Tích hợp các kiến thức liên môn vào nội dung bài học
2.1. Tích hợp kiến thức địa lý.
2.2. Tích hợp kiến thức lịch sử
2.3. Tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ