preloader

SKKN Đẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại trường THPT

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
31

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường
2. Đổi mới xây dựng kế hoạch công tác xã hội hoá giáo dục
3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
4. Phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh
5. Thành lập Ban liên lạc kết nối với các thế hệ học sinh
6. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường
7. Giao lưu, tạo mối quan hệ tốt với các đơn vị trên địa bàn
8. Dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện và quản lý
9. Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác xã hội hóa giáo dục
10. Biểu dương và tri ân những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong công tác XHHGD

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ