preloader

SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
25

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Develop students’ activeness in teaching group disscussion methods in English 8” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

* The basis for proposing solutions
* Main solutions:
– At home
– In class
* Organization and implementation

 

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ