preloader

SKKN Đổi mới cách sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học Sinh học 7

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Sinh học
Lớp
7
Bộ sách
File:
Số trang:
27

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới cách sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học Sinh học 7” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học
2. Xác định phương tiện, đồ dùng được sử dụng vào phần nào trong bài và nhằm đạt được mục tiêu gì
3. Sử dụng các đồ dùng trực quan trong giảng dạy phải đảm bảo tính sư phạm và khoa học
4. Kỹ năng sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học của giáo viên
5. Kỹ năng thiết kế hoạt động dạy – học
6. Tiến hành sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học khi lên lớp
7. Đánh giá kết quả sử dụng đồ dùng trực quan của học sinh

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ