preloader

SKKN Hình thành kỹ năng giải bài tập có chứa giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Toán
Lớp
7
Bộ sách
File:
Số trang:
29

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hình thành kỹ năng giải bài tập có chứa giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Dạng 1: Tính giá trị của một biểu thức có liên quan đến giá trị tuyệt đối
Dạng 2: Rút gọn biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối
Dạng 3: Tìm giá trị của biến trong đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối
Dạng 4: Tìm giá trị của biến trong bất đẳng thức có chứa giá trị tuyệt đối
Dạng 5: Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối
Dạng 6: Hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ