preloader

SKKN History – geography – literature – civic education and fine art integrated teaching in an english period of grade 6 period 33: Unit 5: natural wonders of the world lesson 1: getting started

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
20

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN History – geography – literature – civic education and fine art integrated teaching in an english period of grade 6 period 33: Unit 5: natural wonders of the world lesson 1: getting started” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

-History integration
-Geography integration
-Civic education integration
-Fine arts integration
Detailed examination

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ