preloader

SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
24

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.2.1. Selecting activities which both attract students and control the
number of students involve
2.2.2. Using Techniques from easy to difficult
2.2.3. Change and simplifies the exercises given in the textbook:

 

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ