preloader

SKKN How to teach a consolidation lesson in grade 8 effectively at thi tran secondary school

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
18

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN How to teach a consolidation lesson in grade 8 effectively at thi tran secondary school” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Introducing the form and meaning of the structures
Practicing techniques
Tips in consolidation and testing after practicing

 

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ