preloader

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 phương pháp đưa dẫn chứng vào bài nghị luận xã hội theo hướng phát triển năng lực

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Ngữ Văn
Lớp
9
Bộ sách
File:
Số trang:
28

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 9 phương pháp đưa dẫn chứng vào bài nghị luận xã hội theo hướng phát triển năng lực” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Biện pháp 1: Giúp học sinh nhận thức rõ vai trò của dẫn chứng trong bài Nghị luận xã hội
Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh tích lũy dẫn chứng
Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh cách đưa dẫn chứng vào bài văn nghị luận xã hội
Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh khai thác sâu dẫn chứng

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ