preloader

SKKN Improving the way to pronounce english consonants of grade – 6 students

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
19

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improving the way to pronounce english consonants of grade – 6 students” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.2.2. Suggested solution
Doing pronunciation exercises
a. Distinguishing sound exercises
b. Find the odd sounds
c. Matching exercises

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ