preloader

SKKN Integration of subjects to teach English 8 – Recycling (getting started + listen and read)

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
28

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Integration of subjects to teach English 8 – Recycling (getting started + listen and read)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

PART 1: LEARNING ABOUT AN ENGLISH PARAGRAPH
1.1. Definition of a paragraph in English
1.2. Steps for an English paragraph
PART 2: HOW TO WRITE A PARAGRAPH
2.1. Topic Sentence
2.2. Supporting Details
2.3. Closing Sentence
PART 3: REVIEWING THE PARAGRAPH
3.1. Check your paragraph for spelling and grammar
3.2. Check your paragraph for coherency and style
3.3. Decide if your paragraph is complete
PART 4: KINDS OF USUAL PARAGRAPH IN SECONDARY
SCHOOL’S PROGRAMS

 

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ