preloader

SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Công nghệ
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
23

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.1- Giáo viên phải gương mẫu và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị và sử dụng TB-ĐDDH.
2. 2- Phát huy vai trò thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh trong các tiết dạy, có hình thức khen chê kịp thời khoa học và biện pháp hỗ trợ kinh phí khi cần.
2.3 – Gắn liền việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị của học sinh vào việc kiểm tra đánh giá.
a) Đánh giá chất lượng thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh.
b) Việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị học tập của học sinh phải được đưa vào như một tiêu chí đánh giá kết quả học tập.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ