preloader

SKKN Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Toán
Lớp
7
Bộ sách
File:
Số trang:
39

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Mục tiêu của giải pháp
– Học sinh giải quyết được các bài tập về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau.
– Phát triển năng lực tư duy, phát huy nâng cao mức độ năng lực của các em.
– Phát huy tính tự giác, độc lập của học sinh trong việc giải quyết bài tập.
– Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức cho học sinh.
– Lựa chọn các bài tập phù hợp với từng loại đối tượng học sinh.
– Hướng dẫn các em phân tích bài toán và từng bước giải quyết vấn đề.
– Giao nhiệm vụ cho từng cá nhân tổ và chỉ rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.
– Thường xuyên kiểm tra và đánh giá chất lượng, kỹ năng giải toán của học sinh.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ