preloader

SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Lịch sử
Lớp
9
Bộ sách
File:
Số trang:
23

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.3.1. Nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng
2.3.2. Giáo viên soạn bài
2.3.3. Chọn các đồ dùng trực quan có thể sử dụng trong tiết dạy
2.3.4. Dự giờ, học hỏi, rút kinh nghiệm đồng nghiệp
2.3.5. Thực hiện giảng dạy ở trên lớp
2.3.6. Giao nhiệm vụ cho học sinh
2.3.7. Khen thưởng để khuyến khích học sinh
2.3.8. Công tác kiểm tra, đánh giá
2.3.9. Đánh giá rút kinh nghiệm sau giờ dạy

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ