preloader

SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Sinh học
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
38

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.3.1. Tìm hiểu những hiểu biết về kiến thức pháp luật của học sinh có liên quan đến chương “Sinh sản” – môn Sinh học 8
2.3.2. Sưu tầm tài liệu
2.3.3. Lập kế hoạch tích hợp kiến thức pháp luật cho từng bài, từng phần trong chương “Sinh sản”
2.3.4. Tiến hành dạy thực nghiệm

 

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ