preloader

SKKN Kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong môn Sinh học lớp 6

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Sinh học
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
30

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong môn Sinh học lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.3.1.Giai đoạn chuẩn bị:
– Xác định mục tiêu dạy học
– Xây dựng , lựa chọn trò chơi
– Giáo viên xác định
2.3.2. Giai đoạn thực hiện
a/ Trình bày trò chơi
b/ Điều khiển trò chơi
2.3.3. Giai đoạn kết thúc
2.3.4. Kỹ năng tổ chức trò chơi của giáo viên
2.3.5. Quy trình tổ chức trò chơi học tập trong dạy học sinh học

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ