preloader

SKKN Kinh nghiệm tổ chức quản lý và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch covid 19 ở trường THPT

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
38

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tổ chức quản lý và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch covid 19 ở trường THPT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Kinh nghiệm trong tổ chức quản lý dạy học trực tuyến của admin nhà trường
2. Kinh nghiệm của giáo viên bộ môn trong tổ chức dạy học trực tuyến
2.3. Các giải pháp tổ chức và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối
cảnh dịch Covid-19 ở trường THPT Nghi Lộc 4
3. Kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ