preloader

SKKN KKN Period 34 unit 5: Festivals in vietnam lesson 1: Getting started (English 8)

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
23

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN KKN Period 34 unit 5: Festivals in vietnam lesson 1: Getting started (English 8)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. INTEGRATED TEACHING WITH SUBJECTS.

2. PROCESS OF INTEGRATED TEACHING

  • WARM-UP: Kim’s game (4ms)
  • PRESENTATION

3. PRACTICE

  • Use the words from the box to label the pictures.
  • Match the festivals in 3 with their descriptions

4. PRODUCTION

  • Studetnts work in groups (Integrated Civic Education)

 

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ