preloader

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Tiểu học
Môn
Quản lí
Lớp
Tiểu học
Bộ sách
File:
Số trang:
17

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Phối hợp với Ban giám hiệu
2. Phối hợp với giáo viên dạy chung lớp và giáo viên dạy chuyên biệt
3. Phối hợp với tổ chức Đoàn TN, Đội TN.
4. Phối hợp với lực lượng giáo dục là Bảo vệ, Thư viện, Y tế
5. Phối hợp với gia đình học sinh
6. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, tổ chức chính quyền thôn ở địa phương
7. Phối hợp với lực lượng giáo dục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục của lớp

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ