preloader

SKKN Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua các hoạt động trong ngày

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Mầm non
Môn
Lớp
5-6 tuổi
Bộ sách
File:
Số trang:
24

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua các hoạt động trong ngày” triển khai các biện pháp như sau: 

2.3.1 Thời điểm đón- trả trẻ
2.3.2 Trong giờ hoạt động học
2.3.3 Giáo dục bảo vệ môi trường được tích hợp trong các hoạt động học khác
2.3.4 Giáo dục môi trường thông qua hoạt động góc
2.3.5 Giáo dục môi trường thông qua hoạt động ngoài trời
2.3.6 Giáo dục môi trường thông qua hoạt động lễ hội
2.3.7 Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động lao động

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ