preloader

SKKN Một số biện pháp giáo dục‎ thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng – Môn Công nghệ 8

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Công nghệ
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
24

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục thức tiết kiệm điện cho học sinh lớp 8 qua bài 48: Sử dụng hợp l‎í điện năng – Môn Công nghệ 8” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.3.1. Tổ chức dạy học bài 48: “Sử dụng hợp lý điện năng”.
2.3.2. Giáo viên luôn phải là tấm gương sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm điện năng cho học sinh noi theo
2.3.3. Giải thích cho những học sinh gia đình có điều kiện cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện
2.3.4. Tổ chức cuộc thi về nội dung sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện vào ngày 23 – 3 – Ngày thế giới hưởng ứng “Giờ trái đất” để giáo dục, tuyên truyền cho HS tiết kiệm điện

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ