preloader

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Tiểu học
Môn
Địa lí
Lớp
5
Bộ sách
File:
Số trang:
27

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn Địa lí” triển khai các biện pháp như sau: 

Biện pháp 1: Xây dựng thói quen xác lập mối quan hệ địa lí đơn giản giữa các yếu tố địa lí.
Biện pháp 2: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, lược đồ.
Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu.
Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực, hiệu quả của việc sử dụng phiếu học tập.
Biện pháp 5: Vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy địa lí.
Biện pháp 6: Tổ chức các trò chơi học tập.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ