preloader

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 7 học tốt Chuyên đề Tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Toán
Lớp
7
Bộ sách
File:
Số trang:
24

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 7 học tốt Chuyên đề Tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Lập kế hoạch thực hiện sáng kiến
2. Lưu ý khi dạy lý thuyết
3. Lưu ý khi giải bài tập
4. Phân loại các dạng toán, cách giải, cách khai thác và bài tập áp dụng.
Dạng 1: Lập tỉ lệ thức từ một đẳng thức hoặc từ một tập hợp số.
Dạng 2. Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các số chưa biết
Dạng 3: Bài toán giải
Dạng 4: Chứng minh tỉ lệ thức.
Dạng 5. Tính giá trị của biểu thức

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ