preloader

SKKN Một số biện pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần chuyển hóa vật chất và năng lượng – sinh học 11

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Sinh học
Lớp
11
Bộ sách
File:
Số trang:
97

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần chuyển hóa vật chất và năng lượng – sinh học 11″ triển khai các biện pháp như sau: 

1. Kết thúc bài học bằng tổ chức trò chơi
2. Kết thúc bài học bằng tổ chức diễn kịch, đóng vai
3. Kết thúc bài học bằng việc thiết kế mô hình
4. Kết thúc bài học bằng việc thảo luận câu hỏi nêu vấn đề được GV nêu ra đầu tiết học
5. Kết thúc bài học bằng SĐTD, hệ thống sơ đồ hóa kiến thức, điền sơ đồ trống, bảng biểu.
6. Kết thúc bài học bằng tranh luận, lật ngược lại vấn đề
7. Kết thúc bài học bằng việc cung cấp thêm thông tin, tư liệu để khắc sâu kiến thức.
8. Kết thúc bài học bằng cách gắn kiến thức sinh học với thực tế
9. Kết thúc bài học bằng việc đặt vấn đề, câu hỏi hoặc giao nhiệm vụ để HS về nhà suy nghĩ tìm lời giải đáp, hoàn thành nhiệm vụ
10. Kết thúc bài học bằng thực hiện các thí nghiệm

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ