preloader

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – Học phân môn Lịch sử lớp 5

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Tiểu học
Môn
Lịch sử
Lớp
5
Bộ sách
File:
Số trang:
28

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – Học phân môn Lịch sử lớp 5″ triển khai các biện pháp như sau: 

2.3. Các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học phân môn lịch sử cho học sinh tiểu học.
Giải pháp 1: Thay đổi nhận thức của người dạy, người học.
Giải pháp 2: Sử dụng kênh hình hiệu quả.
Giải pháp 3: Vận dụng các kiến thức Văn học vào dạy Lịch sử.
Giải pháp 4: Chia các bài học thành các dạng bài học cơ bản và đưa ra phương pháp dạy học đặc trưng cho các dạng bài đó.
Giải pháp 5: Giáo viên nắm vững và thực hiện linh hoạt quy trình dạy học phân môn Lịch sử.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ