preloader

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng hình thành biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Mầm non
Môn
Lớp
3-4 tuổi
Bộ sách
File:
Số trang:
29

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng hình thành biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

1. Biện pháp 1: Tổ chức môi trường hoạt động trong lớp học.
2. Biện pháp 2: Sử dụng trò chơi học tập.
3. Biện pháp 3: Lồng ghép tích hợp nội dung về hình dạng vào các môn học và Ngược lại.
4. Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng.
5. Biện pháp 5: Tạo ra tình huống có vấn đề và giúp trẻ giải quyết.
6. Biện pháp 6: Tích cực làm đồ dùng- đồ chơi.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ