preloader

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 – 5 tuổi thông qua hoạt động truyện, thơ

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Mầm non
Môn
Lớp
4-5 tuổi
Bộ sách
File:
Số trang:
30

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 – 5 tuổi thông qua hoạt động truyện, thơ” triển khai các biện pháp như sau: 

Biện pháp 1. Xây dựng môi trường giáo dục nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
Biện pháp 2: Phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động thơ, chuyện.
Biện pháp 3. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các bài đồng dao, ca dao.
Biện pháp 4. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua lồng ghép tích hợp vào các hoạt động khác.
Biện pháp 5. Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh để phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ