preloader

SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Lịch sử
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
25

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.3.1. Biện pháp giới thiệu bài mới thông qua việc đặt vấn đề.
2.3.2. Biện pháp hợp tác nhóm, thảo luận nhóm.
2.3.3. Biện pháp dạy học theo chủ đề tích hợp.
-Môn Lịch sử 6 có liên quan kiến thức với các môn học như: Ngữ Văn, Địa lý, Giáo dục công dân. Biện pháp này áp dụng cho nhiều bài học trong chương trình lịch sử lớp 6.
-Tích hợp môn Địa lí, học sinh sử dụng kiến thức, kỹ năng môn địa lý để xác định được vị trí địa lý các địa danh trên lược đồ.
-Tích hợp kiến thức môn Ngữ văn thông qua các câu truyện truyền miệng, truyền thuyết các em đã học trong chương trình ngữ văn 6 để hiểu rõ hơn về lịch sử thời đại dựng nước và chống bắc thuộc.
-Tích hợp kiến thức môn Giáo dục công dân về lòng biết ơn, bảo vệ các giá trị các di tích lịch sử, các di sản văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường…

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ