preloader

SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Mầm non
Môn
Lớp
3-4 tuổi
Bộ sách
File:
Số trang:
28

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 3 – 4 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

Giải pháp 1. Xây dựng góc vận động, tạo môi trường kích thích trẻ tích cực vận động.
Giải pháp 2. Biện pháp phát huy tính tích cực vận động trong hoạt động học.
Giải pháp 3. Biện pháp tập luyện thường xuyên liên tục trong giờ thể dục sáng.
Giải pháp 4. Biện pháp nâng cao tính tích cực vận động thông qua ngày hội, ngày lễ.
Giải pháp 5. Nâng cao tính tích cực vận động thông qua việc sử dụng đồ dùng trực quan
Giải pháp 6. Biện pháp sáng tạo hình thức tổ chức hoạt động.
Giải pháp 7. Biện pháp xây dựng bài tập vận động đảm bảo tính khoa học, hệ thống đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ.
Giải pháp 8. Biện pháp sáng tác, sưu tầm các trò chơi giúp trẻ phát huy hết tính tích cực vận động trong hoạt động thể chất.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ