preloader

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực, khả năng sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Mầm non
Môn
Lớp
5-6 tuổi
Bộ sách
File:
Số trang:
26

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực, khả năng sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi” triển khai các biện pháp như sau: 

1. Biện pháp 1. Phát huy tính tích cực và khả năng sáng tạo, tư duy trong hoạt động tạo hình cho trẻ thông qua việc xây dựng môi trường học tập phong phú, đa dạng.
2. Biện pháp 2: Sử dụng đa dạng các loại nguyên vật liệu sẳn có giúp trẻ tư duy, sáng tạo hiệu quả các tác phẩm nghệ thuật tạo hình ở lớp 5 – 6
3. Biện pháp 3: Phát huy tính tích cực trong hoạt động tạo hình thông qua các hình thức giáo dục nhằm cho trẻ 5 – 6 tuổi
4. Biện pháp 4: Kích thích tính tích cực, sáng tạo của trẻ khi nhận xét, đánh giá sản phẩm để đi đến thành công của trẻ trong tạo hình.
5. Biện pháp 5: Công tác phối hợp với phụ huynh nhằm nâng cao tính tích cực, sáng tạo trong hoạt động giáo dục tạo hình.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ