preloader

SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Toán
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
23

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phân số cho HS
2.3.2. Bồi dưỡng năng lực tìm ra đường lối giải bài toán
Các ví dụ minh họa
2.3.3. Phân loại bài toán để bồi dưỡng năng lực giải toán cho các đối tượng học sinh
Các ví dụ minh họa
2.3.4. Bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp và so sánh
2.3.5. Bồi dưỡng năng lực giải toán bằng nhiều cách và biết lựa chọn phương án tối ưu
2.3.6. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo ra bài toán mới

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ