preloader

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn lịch sử cho học sinh lớp 5

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Tiểu học
Môn
Lịch sử
Lớp
5
Bộ sách
File:
Số trang:
23

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn lịch sử cho học sinh lớp 5″ triển khai các biện pháp như sau: 

3.1 Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với bài học
3.2 Khai thác phương tiện dạy học
3.3 Khai thác môi trường học tập

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ