preloader

SKKN Một số đổi mới cách tổ chức họp phụ huynh cho lớp 12 ở trường THPT

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Chủ nhiệm
Lớp
12
Bộ sách
File:
Số trang:
50

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số đổi mới cách tổ chức họp phụ huynh cho lớp 12 ở trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Xác định mục tiêu, đối tượng cụ thể của cuộc họp trước khi xây dựng nội dung
– Tìm kiếm chủ đề, xây dựng nội dung của từng kì họp
– Linh hoạt trong hình thức tổ chức và thành phần tham dự cuộc họp
– Ứng dụng phương tiện dạy học và các phương pháp dạy học hiện đại vào việc tổ chức họp phụ huynh
– Những nguyên tắc cần chú ý trong quá trình thực hiện cuộc họp

Mô tả sản phẩm

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn biện pháp
Trong nhà trường, giáo viên và phụ huynh có mối quan hệ gắn bó sâu sắc với nhau. Thực tế cho thấy, kết quả giáo dục của học sinh phụ thuộc khá lớn vào sự kết nối giữa giáo viên với phụ huynh, có nghĩa là mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh phát triển theo chiều hướng tích cực thì kết quả học tập, rèn luyện của học sinh càng đạt kết quả cao hơn và ngược lại. Giáo viên chủ nhiệm là người đại diện cho nhà trường, là cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh nên cần phải nhận thấy vai trò của mình trong mối quan hệ ba bên này. Giáo viên cũng phải nhận thấy tầm quan trọng của phụ huynh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục tại nhà trường để thúc đẩy tích cực hơn việc phối hợp giữa mình với cha mẹ học sinh.
Việc kết nối, phối hợp với phụ huynh học sinh có nhiều cách, nhiều hình thức. Nhưng tổ chức họp phụ huynh vẫn là cách tốt nhất, tập trung nhất để giáo viên, học sinh và phụ huynh chia sẻ, trao đổi các phương pháp, cách thức giáo dục con trẻ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đạt được kết quả như mong muốn của nhà trường, gia đình và xã hội. Thông thường, các cuộc họp phụ huynh thường được tổ chức theo từng thời điểm: cuộc họp đầu năm thông báo tình hình chung của việc tổ chức học, thông báo học phí, những đánh giá chung, sơ lược; cuộc họp giữa năm có mục đích đánh giá kết quả của học kì một, tiếp tục kế hoạch học kì hai, một số khoản đóng góp. Cuộc họp cuối năm cùng thế, hoặc có khi không tổ chức nữa. Các cuộc họp thường đi theo một công thức, có tính khuôn mẫu, diễn ra nhanh chóng, làm cho xong các nội dung hành chính mà nhà trường giao, ít khi để ý đến cảm xúc, mong muốn và thái độ của người tham dự.
Bên cạnh đó, trong khi tiến hành thăm dò, khảo sát, chúng tôi nhận thấy có nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh xem các cuộc họp phụ huynh là một điều phải có mà trọng tâm chủ yếu để thu tiền, để nói hết mọi tội trạng của các em nên thường tránh họp bằng nhiều lí do khác nhau. Thậm chí có một số phụ huynh nhắn tin xin nghỉ vì cô chỉ cần “gửi bảng kê nộp tiền cho tui là được, tui đồng ý hết”. Có học sinh thì không thông báo cho phụ huynh đi họp vì “tháng này em vi phạm nhiều lỗi quá”, sợ cô “nói trong cuộc họp thì bố mẹ sẽ về quát mắng em”. Có rất nhiều phụ huynh đứng trước nhịp sống nhanh của xã hội thường ủy quyền cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm giáo dục con mình, đi họp chỉ mang tính chiếu lệ, điểm danh cho có. Họ thiếu sự chú ý đến những chuyển biến tâm lí của con, ít chú

ý đến hoạt động ở trường của con mình với suy nghĩ đơn giản: đi học thì có cô thầy rồi. Còn giáo viên chủ nhiệm có nhiều người hời hợt trong việc chuẩn bị nội dung, chỉ mong tổ chức được một cuộc họp nhẹ nhàng, phụ huynh đồng ý nhanh với các khoản đóng góp của nhà trường thì xem như thành công … Thực trạng họp phụ huynh như thế đã xảy ra trong nhiều năm tại trường THPT (Trung học phổ thông) Quỳ Hợp 2.
Tình hình cụ thể ấy đòi hỏi phải có một hình thức tổ chức họp phụ huynh đạt hiệu quả cao nhất, thu hút được sự tham gia của mọi người, không làm cho phụ huynh, học sinh e ngại, thúc đẩy mong muốn được đóng góp ý kiến, được cùng tham gia vào việc giáo dục con em của họ. Bản thân chúng tôi – làm công tác chủ nhiệm nhiều năm – cũng có nhiều trăn trở. Đặc biệt khi đại dịch Covit -19 đang diễn ra phức tạp trên toàn thế giới, ngành giáo dục Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức và sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội đòi hỏi giáo viên, học sinh phải thích ứng với hoàn cảnh. Tại các lớp 12 chúng tôi đang chủ nhiệm, yêu cầu của định hướng nghề nghiệp, của áp lực thi cử, của chất lượng giáo dục đang cùng lúc đến với cả cô trò. Và một trong những lực lượng quan trọng hỗ trợ cho mục tiêu giáo dục của lớp hiện nay là chi hội phụ huynh, cho nên chúng tôi đã tìm cách đổi mới tổ chức họp phụ huynh qua đề tài: Một số đổi mới cách tổ chức họp phụ huynh cho lớp 12 ở trường THPT Quỳ Hợp 2 trong năm học 2021 – 2022.
2. Đối tượng và phạm vi thực hiện
Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu cách tổ chức họp phụ huynh lớp 12 với vai trò là những giáo viên chủ nhiệm lớp. Từ đó áp dụng vào thực tiễn làm công tác chủ nhiệm nhằm tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo viên với phụ huynh, tạo ra không khí cởi mở, vui vẻ khi gặp gỡ, hướng tới sự sẻ chia, đồng thuận trong giáo dục học sinh, nắm bắt kịp thời những chuyến biến tâm sinh lí của các con và đưa ra các biện pháp giáo dục tốt nhất. Tập trung chủ yếu vào mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trong thời đại mới, để rồi các em có thể giải quyết được những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống.
Ở đề tài này, chúng tôi không có tham vọng đưa ra nhiều giải pháp để thay đổi một cách triệt để mà chỉ là những định hướng cơ bản để đổi mới cách tổ chức họp phụ huynh cho lớp 12 tại trường THPT Quỳ Hợp 2 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, của nhà trường. Đó là một số giải pháp cụ thể như: Xác định mục đích, đối tượng cụ thể của cuộc họp, xây dựng nội dung thông qua các chủ đề, linh hoạt trong hình thức tổ chức, ứng dụng phương tiện và kĩ thuật dạy học hiện

đại …. Từ những giải pháp đó, tôi hi vọng các cuộc họp phụ huynh sẽ có những thành công nhất định và góp phần tốt nhất cho chất lượng giáo dục hiện nay.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu, đổi mới cách tổ chức họp phụ huynh tại lớp chủ nhiệm thuộc trường THPT Quỳ Hợp 2 nhằm mục đích tạo ra môi trường giao lưu, trao đổi và chia sẻ phương pháp giáo dục học sinh tốt nhất, để giáo viên – phụ huynh – học sinh thấu hiểu nhau hơn, để có thể cùng nhau hướng tới một mục đích chung: phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, trở thành công dân toàn cầu trong thời đại mới.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong sáng kiến kinh nghiệm này, chúng tôi vận dụng các phương pháp nghiên cứu như sau:
Phương pháp thực nghiệm. Phương pháp so sánh.
Phương pháp điều tra thống kê.
Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm.
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và phụ lục, đề tài trình bày ở các phần chính
là:
– Cơ sở khoa học của đề tài
– Một số giải pháp
– Thiết kế chương trình họp phụ huynh thực nghiệm:
– Hiệu quả của đề tài
6. Dự báo xu hướng đóng góp mới của đề tài
Đề tài góp phần làm sáng tỏ lí luận về vai trò của giáo viên, phụ huynh trong các hoạt động giáo dục học sinh thông qua các cuộc họp của năm học.
Đề tài góp phần cụ thể hóa việc đổi mới công tác phối hợp giữa phụ huynh với giáo viên, tạo ra sự đồng thuận và cùng chia sẻ phương pháp giáo dục, thấu hiểu tâm sinh lí, nguyện vọng của trẻ; tạo ra môi trường giáo dục hạnh phúc, nhân văn giúp người học tự tin, tự tìm kiếm và thể hiện bản thân tốt nhất. Giáo viên có thêm giải pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp, có phương pháp giáo dục phù hợp, toàn diện và có định hướng đúng để có thể quan tâm, giúp đỡ được nhiều học sinh hơn. Phụ huynh thường xuyên nắm bắt được tình hình học tập, rèn luyện ở trường của con; từ đó có thể dễ dàng hỗ trợ con em lúc cần thiết.
NỘI DUNG
I. Cơ sở khoa học
1. Cơ sở lí luận
1. 1. Yêu cầu của giáo dục hiện nay của nước ta
a. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để định hướng giáo dục trong thời kì mới. Một số định hướng cơ bản trong quá trình đổi mới giáo dục được thống nhất trên một số quan điểm sau:
– Giáo dục cần hướng tới phát triển tiềm năng của người học. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức giáo dục còn rèn luyện người học toàn diện cả về năng lực và phẩm chất.
– Giáo dục cần có mô hình định hướng nhân cách nhưng không giáo điều; tôn trọng sự phát triển đa dạng của cá nhân, của từng nhân cách cụ thể.
– Phát huy tinh thần tự học, học gắn liền với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn.
– Giáo dục cần thể hiện tinh thần tự do, dân chủ của xã hội, đặc biệt rèn luyện và thực hành dân chủ trong giáo dục.
– Giáo dục là một quá trình lâu dài, không chỉ giáo dục trong nhà trường mà còn trong xã hội, trong gia đình, … Do vậy, cần xây dựng xã hội tri thức, xã hội học tập với phương châm học tập suốt đời.
b. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, có nhân cách có đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 định hướng hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu như: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Đồng thời cũng phát triển ở học sinh những năng lực cốt lõi cơ bàn và cần thiết để giải quyết những vấn đặt ra trong cuộc sống. Bao gồm:

Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.
Với những yêu cầu trên, giáo dục nước ta đang tập trung cho mục tiêu là tăng cường tiếp cận theo hướng xác định chuẩn đầu ra trong giáo dục, nghĩa là hướng tới kết quả giáo dục thực sự. Chú trọng thực học, chống bệnh thành tích trong giáo dục. Tăng cường khảo sát nhu cầu thực tế, ứng dụng vào trong giáo dục nhà trường đối với từng ngành học, với từng học sinh cụ thể để xác định chuẩn đầu ra phù hợp, đáp ứng mọi nhu cầu xã hội về con người.
1. 2. Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong công tác chủ nhiệm lớp
a. Tố chất quan trọng của giáo viên chủ nhiệm
– Giáo viên chủ nhiệm phải có nguyên tắc làm việc để đạt được hiệu quả nhất định trong công tác giáo dục học sinh.
– Tố chất quan trọng của giáo viên chủ nhiệm là tố chất của một con người hành động. Cũng như hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp phải nghiêm túc và cần một bộ óc kế hoạch hóa, cụ thể hóa; cần phải có sự chuyên nghiệp và có một nguyên tắc nhất định.
– Người giáo viên chủ nhiệm cần có các phẩm chất cơ bản: nhiệt tình, sâu sát, cần cù, trí nhớ tốt, quan sát tinh, tâm lý giỏi, có khả năng xây dựng đội ngũ cán bộ học sinh, có khả năng vận dụng các nguồn lực khác nhau từ các lực lượng phối hợp.
b. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác chủ nhiệm lớp
– Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện toàn diện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp mình phụ trách. Giáo viên chủ nhiệm là người nắm được:
Hoàn cảnh và những thay đổi, những tác động từ gia đình, xã hội đến học sinh của lớp chủ nhiệm. Quản lý toàn diện đặc điểm từng học sinh của lớp (về sức khỏe, sinh lý, trình độ nhận thức, năng lực hoạt động, năng khiếu, sở thích, nguyện vọng, quan hệ xã hội, bạn bè). Nắm vững mục tiêu đào tạo, chương trình, nội dung

giáo dục cấp học, lớp học và khả năng thực hiện, kết quả của lớp và của từng học sinh cụ thể.
– Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa hiệu trưởng, giữa các tổ chức trong trường, giữa các giáo viên bộ môn với tập thể học sinh trong lớp. Nói một cách khác, giáo viên chủ nhiệm là người đại diện hai phía, một mặt đại diện cho các lực lượng giác dục của nhà trường, mặt khác đại diện cho tập thể học sinh.
Tóm lại, trong các nhà trường phổ thông giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò đặc biệt quan trọng, là người quản lí, tổ chức, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của một lớp học. Công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp bao gồm rất nhiều hoạt động phức tạp và liên quan đến nhiều lực lượng. Vì vậy năng lực công tác, kinh nghiệm sư phạm và ý thức trách nhiệm của người giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định chất lượng học tập và tu dưỡng của học sinh trong một lớp học.
1. 3. Trách nhiệm và quyền hạn của chi hội cha mẹ học sinh đối với lớp học
Chi hội cha mẹ học sinh được thành lập tương đương với mỗi lớp. Khi được thành lập thì chịu những trách nhiệm cơ bản như sau:
– Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra.
– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường.
– Chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các khuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.
Đồng thời cha mẹ học sinh cũng có các quyền hạn theo quy định:
– Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tại Điều 95 của Luật Giáo dục, có quyền kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện;
– Ứng cử, đề cử vào Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;
– Từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề xuất các khoản ủng hộ, nếu bản thân không tự nguyện.
– Thực hiện hoặc không thực hiện những nội dung chưa được thống nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nhìn chung trong hoạt động giáo dục, thái độ tích cực của phụ huynh có mối liên hệ chặt chẽ với việc học tập và động lực của học sinh, cả về mặt xã hội lẫn giáo dục. Khi phụ huynh tin vào tầm quan trọng của trường học thì con của họ cũng sẽ tin như vậy. Cách phụ huynh nói về trường lớp, giáo viên, các môn học và giá trị của giáo dục có ảnh hưởng lớn đến thái độ của trẻ đối với nhà trường. Mặc dù phụ huynh và nhà trường có những vai trò khác nhau trong hoạt động giáo dục phi chính quy và hòa nhập xã hội của trẻ nhưng thông qua sự hợp tác tích cực giữa nhà trường và gia đình có thể giúp học sinh tiến bộ và học tốt. Phụ huynh phải thấy được, quá trình giáo dục một đứa trẻ không đơn thuần chỉ là điểm số và lên lớp, mà đó còn là cách người lớn tạo dựng môi trường học tập để giúp các em trở thành con người tốt hơn và có hiểu biết về thế giới xung quanh.
1. 4. Mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh trong nhà trường phổ thông
Lớp học là đơn vị tổ chức giáo dục cơ bản của trường học. Hầu hết các bậc phụ huynh học sinh trong lớp đều cho rằng “Người có tác dụng tốt nhất đối với con em mình, chính là Giáo viên chủ nhiệm”. Giáo viên chủ nhiệm là đầu mối liên kết các lực lượng giáo dục khác như nhà trường, giáo viên bộ môn, gia đình và các đoàn thể …
Giáo viên chủ nhiệm là người thường xuyên có mối quan hệ mật thiết với cha mẹ học sinh để cùng trao đổi nắm vững tình hình học tập và hạnh kiểm của các em ở lớp và ở nhà. Mối quan hệ này được thiết lập thường xuyên thông qua các phương thức thực hiện là sử dụng điện thoại, thư điện tử, sổ liên lạc… Các phụ huynh trong lớp thành lập chi hội phụ huynh theo điều lệ trường phổ thông, trực tiếp theo dõi tình hình của lớp và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm bàn bạc các biện pháp giáo dục học sinh.
Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm trở thành người thực hiện nhiệm vụ lĩnh hội và truyền đạt những chủ trương của nhà trường đến với gia đình đồng thời thu nhận ý kiến, nguyện vọng của gia đình để báo cáo lại lãnh đạo nhà trường. Qua đó gắn kết được trách nhiệm giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh. Tổ chức họp phụ huynh học sinh định kỳ theo qui định của nhà trường.
Giáo viên chủ nhiệm (thay mặt hiệu trưởng nhà trường) cũng mang đến cho phụ huynh cơ hội kết nối với các phụ huynh khác có con học tại trường và trong cộng đồng địa phương. Mối quan hệ tích cực giữa phụ huynh của học sinh cùng lớp sẽ giúp tạo ra một môi trường học tập tích cực cho học sinh. Các buổi họp phụ huynh vừa là các buổi họp mặt để giáo viên chủ nhiệm chia sẻ với phụ huynh về sự giáo

dục mà học sinh nhận được, sự tham gia của phụ huynh và các thủ tục của nhà trường. Đồng thời các buổi họp phụ huynh cũng là nơi để các phụ huynh tương tác và thảo luận với nhau, thể hiện quan điểm của phụ huynh về nhà trường.
Mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm thường diễn ra theo chiều hướng tích cực và phát triển hài hòa. Những cuộc gặp gỡ phối hợp thường tìm ra vấn đề để tháo gỡ, khắc phục theo hướng phát triển các điểm mạnh, điểm yếu của học sinh. Sự tin cậy, hết lòng vì con em sẽ là điểm tựa vững chắc nhất cho mối quan hệ giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh ngày càng tích cực hơn. Giáo viên là chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy trong khi cha mẹ là chuyên gia về con cái của họ. Học sinh có một nửa thời gian tại trường và một nửa thời gian tại nhà. Do đó, việc giao tiếp hiệu quả giữa hai bên phụ huynh – giáo viên là yếu tố quan trọng để chuẩn bị cho học sinh phát huy tối đa tiềm năng của mình. Giáo viên sẽ không thể đạt được mục tiêu giảng dạy của mình nếu không có sự hỗ trợ của phụ huynh, và đương nhiên, phụ huynh cũng không thể giúp con họ trưởng thành nếu không có công việc giảng dạy của các thầy cô giáo. Giáo viên và phụ huynh đều cần có sự chủ động trong giao tiếp với nhau và duy trì sự chủ động ấy trong suốt thời gian các con học tại nhà trường.
2. Cơ sở thực tiễn
2. 1. Thực trạng nhận thức, quan niệm về họp phụ huynh của học sinh và phụ huynh trường THPT Quỳ Hợp 2 trong những năm gần đây
Chúng tôi đã tiến hành điều tra bằng phiếu khảo sát đối với học sinh, phụ huynh khối lớp 12 năm học 2021 – 2022 trường THPT Quỳ Hợp 2 (mẫu 1 phần phụ lục) về nội dung: nhận thức và quan niệm về họp phụ huynh trong những năm trước đây. Kết quả thu được như sau:

Vấn đề khảo sát Đúng (%) Sai (%) Cả đúng cả sai (%)
Nội dung khảo sát
Họp phụ huynh là để giáo viên chủ nhiệm bàn về chuyện đóng góp và thu tiền 70,21 8,56 21,23
Họp phụ huynh là cơ hội cho giáo viên và phụ huynh hiểu nhau hơn 46,15 27,73 26,12
Họp phụ huynh là dịp để giáo viên nói hết các vi phạm của học sinh 70,62 7,32 22,06

Họp phụ huynh chỉ để mà họp, là thủ tục cần có 62,15 28,75 9,10
Họp phụ huynh là dịp để giáo viên và phụ huynh trao đổi về phương pháp giáo dục học sinh 45,29 32,94 21,77
Chương trình họp phụ huynh của lớp rất hấp dẫn, thu hút 28,81 40,65 30,54
Họp phụ huynh là để tạo ra sự thấu hiểu, đồng cảm giữa phụ huynh với học sinh 20,88 47,57 31,55
Phân tích kết quả khảo sát chúng tôi nhận thấy: trong nhận thức và quan niệm của phụ huynh học sinh thì họp phụ huynh chỉ để cho giáo viên làm công tác báo cáo thu chi trong năm, thu các khoản đóng góp, nói về các vi phạm của học sinh. Những nội dung như trao đổi cách thức, phương pháp phối hợp giữa phụ huynh với giáo viên; cách tạo ra sự đồng cảm thấu hiểu giữa phụ huynh với học sinh … chưa thực sự được chú trọng. Chương trình họp phụ huynh cơ bản không có sự thay đổi, diễn ra nhàm chán, tẻ nhạt, đơn giản. Trong quan niệm của phụ huynh thì tổ chức họp phụ huynh là cần thiết nhưng không thật sự quan trọng, vì “năm nào mà chả nói giống nhau”, “cũng lên nộp tiền cho cô thôi mà” …
2. 2. Thực trạng nhận thức và quan niệm về họp phụ huynh đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm trường THPT Quỳ Hợp 2 trong những năm gần đây
Chúng tôi đã tiến hành điều tra bằng phiếu khảo sát đối với giáo viên chủ nhiệm khối lớp 12 năm học 2021 – 2022 trường THPT Quỳ Hợp 2 (Mẫu 2 phần phụ lục) với nội dung: nhận thức và quan niệm về họp phụ huynh trong những năm trước đây.
Kết quả thu được như sau:

Vấn đề khảo sát Đúng (%) Sai (%) Cả đúng cả sai (%)
Nội dung khảo sát
Họp phụ huynh là để giáo viên chủ nhiệm bàn về chuyện đóng góp và thu tiền 70,33 3,15 26,52
Họp phụ huynh là cơ hội cho giáo viên và phụ huynh hiểu nhau hơn 46,06 38.15 15,79
Họp phụ huynh là dịp để giáo viên nói hết các vi 71,63 11 17,37

phạm của học sinh
Họp phụ huynh chỉ để mà họp, là thủ tục cần có 56, 31 22,57 21,12
Họp phụ huynh là dịp để giáo viên và phụ huynh trao đổi về phương pháp giáo dục học sinh 51,01 39,06 9,93
Chương trình họp phụ huynh chú trọng đến việc giúp phụ huynh hiểu tâm lí con cái 37, 17 36,97 25,86
Cần phải đổi mới nội dung và hình thức họp phụ huynh 71,32 5,12 23,56
Giáo viên được phụ huynh chia sẻ cách quản lí và quản lí con cái ở nhà 45,03 27,18 27,79
Phân tích kết quả khảo sát chúng tôi nhận thấy: Trong nhận thức và suy nghĩ của các giáo viên chủ nhiệm thì họp phụ huynh cũng là các dịp gặp gỡ cha mẹ học sinh trong một năm học. Nhân dịp này để bàn về các khoản thu cần có, để nói về những vi phạm của học sinh, đề nghị phụ huynh kèm cặp con em ở nhà. So với phụ huynh, học sinh thì giáo viên có ý thức rõ hơn về nội dung và ý nghĩa của việc họp phụ huynh. Tuy nhiên nhận thức cần phải đổi mới hình thức họp phụ huynh, cần phải tìm hiểu tâm lí học sinh ở nhà và phối hợp cùng phụ huynh thì chưa được nhiều người có được. Họp phụ huynh trong nhận thức và quan niệm của nhiều người vẫn mang tính sự vụ, giải quyết công việc hành chính thường niên, cần có. Vì thế các cuộc họp không được chuẩn bị công phu mà làm theo chương trình mẫu của nhà trường đưa ra.
2. 3. Thực trạng tổ chức họp phụ huynh tại nhà trường THPT Quỳ Hợp 2 nói chung và khối 12 nói riêng trong những năm gần đây
Chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát về thực trạng tổ chức các cuộc họp phụ huynh của các năm học 2020 – 2021, đầu năm học 2021 – 2022 ở một số lớp đang học tập tại trường và đối với một số giáo viên chủ nhiệm (mẫu 3 phần phụ lục). Thực trạng tổ chức họp phụ huynh tại trường hai năm học này được cả giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh đánh giá như sau:

Cuộc họp phụ huynh năm học 2020 – 2021, đầu năm học 2021 – 2022 đã có: Có (%) Có nhưng không đáng kể (%) Không (%)

Có sự đổi mới về nội dung, hình thức 18,51 28,16 53,33
Nội dung cuộc họp gồm chuyện đóng góp và vi phạm của học sinh 70,59 26,47 2,49
Bàn phương pháp học tập của học sinh 50,51 21,27 28,22
Bàn phương án phối hợp giữa giáo viên với nhà trường 47,05 17,95 35
Đóng góp vào kế hoạch của nhà trường 67,74 29,03 3,23
Các vấn đề khác 50 30,56 19,44
Phụ huynh có hứng thú với việc đi họp phụ huynh cho con không? 48,33 27,19 24,48
Cuộc họp có sự tham gia của học sinh hay không? 9,68 16,13 74,19
Các cuộc họp phụ huynh có mang lại hứng thú cho phụ huynh hay không? 33,33 50 16,67
Có giúp phụ huynh chia sẻ, thấu hiểu với con mình hay không? 51,02 15,78 33,2
Như vậy, trong các cuộc họp phụ huynh của năm học 2020 – 2021 và đầu năm học 2021 – 2022 về cơ bản cũng chưa có sự đổi mới về nội dung và hình thức họp. Vẫn còn cách thức cũ, nội dung nhàm chán, chưa tác động được vào hứng thú của phụ huynh, học sinh, chưa thực sự giúp phụ huynh hiểu được các hoạt động của con mình tại nhà trường; chưa giúp phụ huynh tìm được tiếng nói chung với con mình trong việc học tập và rèn luyện tại lớp. Các cuộc họp phụ huynh của những năm này vẫn nặng tính chất sự vụ, ít hướng đến việc tìm kiếm sự đồng thuận giữa hai bên tham gia. Thậm chí còn rất lỏng lẻo, hời hợt, có nhiều phụ huynh không trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Có phụ huynh đến họp cho con mà không biết con học lớp nào, do ai làm chủ nhiệm hoặc dự họp trong tình trạng lơ mơ sau khi uống rượu …
2. 4. Thực trạng về hồ sơ, tài liệu hướng dẫn họp phụ huynh hiện nay.
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát các tài liệu quy định và hướng dẫn cách tổ chức họp phụ huynh nói chung và ở lớp 12 nói riêng. Về cơ bản các tài liệu đều

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ