preloader

SKKN Một số giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục hướng tới chương trình giáo dục phổ thông mới

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
38

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục hướng tới chương trình giáo dục phổ thông mới” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với công tác xã hội hoá giáo dục
2. Tuyên truyền và phát huy vai trò của dư luận trong thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục
3. Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội trong công tác xã hội hoá giáo dục
4. Huy động sự đóng góp về tài chính, vật lực của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện
5. Bồi dưỡng về nhận thức và kinh nghiệm cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa giáo dục
6. Quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn vận động tài trợ, hỗ trợ, quà tặng

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ