preloader

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường THPT

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
48

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học ở Trường THPT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Giải pháp về nhận thức tư tưởng
2. Giải pháp lựa chọn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm tra nội bộ.
3. Giải pháp kế hoạch hoá công tác kiểm tra nội bộ trường học gắn với kế hoạch năm học
4. Giải pháp tổ chức, chỉ đạo KTNB trường học
5. Giải pháp tự kiểm tra đánh giá
6. Giải pháp về sử dụng công nghệ thông tin
7. Giải pháp thi đua khen thưởng

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ