preloader

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng tại Trường THPT

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
72

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng tại Trường THPT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Tổ chức quản lý quá trình giáo dục đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng
2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng
3. Tổ chức điều tra thông tin phản hồi và theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo chuẩn đầu ra
4. Tổ chức xây dựng và tuyên truyền sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của nhà trường

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ