preloader

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến ở trường THPT

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
39

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến ở trường THPT ” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh về sự cần thiết của việc dạy học trực tuyến.
2. Nâng cao kĩ thuật dạy học trực tuyến cho giáo viên và học sinh.
3. Tranh thủ nguồn lực của xã hội, vận động ủng hộ học sinh khó khăn về phương tiện học tập.
4. Xây dựng nội quy, quy định khi học trực tuyến.
5. Nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe của CBGV, học sinh tổ chức dạy học chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch Covid-19.
6. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát
7. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ