preloader

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh THPT

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
69

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống TNTT, đuối nước học sinh, đội An toàn giao thông.
2. Xây dựng kế hoạch giáo dục ATGT, phòng chống TNTT, đuối nước cho học sinh.
3. Tổ chức triển khai thực hiện.
3.1 Tổ chức giáo dục thông qua phát thanh tuyên truyền, bảng tin, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích.
3.2. Giáo dục ATGT, phòng chống TNTT, đuối nước thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.
3.3. Phối hợp với Công an huyện trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục ATGT, PCCC & CNCH và tổ chức kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm.
3.4. Phối hợp với Hội cha mẹ trong việc tuyên truyền giáo dục ATGT, phòng chống TNTT, đuối nước, tổ chức ký cam kết giữa phụ huynh, học sinh với nhà trường.
3.5. Tổ chức giáo dục ATGT, phòng chống TNTT, đuối nướccho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước.
3.6. Phối hợp với Đoàn thanh niên phát huy vai trò của Đội ATGT, đội cờ đỏ, xây dựng “Cổng trường an toàn”, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, cắm biển báo nguy hiểm.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ