preloader

SKKN Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24 – 36 tháng đạt hiệu quả

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Mầm non
Môn
Lớp
24-36 tháng
Bộ sách
File:
Số trang:
31

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24 – 36 tháng đạt hiệu quả triển khai các biện pháp như sau: 

2.3.1. Tạo môi trường ngôn ngữ phong phú trong và ngoài lớp
2.3.2. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động chơi tập có chủ định
2.3.3. Phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động ngoài trời
2.3.4. Phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động góc
2.3.5. Sử dụng một số trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ
2.3.6. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động đón trẻ, giờ ngủ trưa, hoạt động trả trẻ
2.3.7. Tuyên truyền phói hợp với phụ huynhtrong công tác giáo dục trẻ phát triển ngôn ngữ

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ