preloader

SKKN Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
42

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên về công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng
2. Chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch theo khung năng lực
3. Phát triển năng lực đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
4. Đa dạng hóa phương pháp, hình thức và nội dung bồi dưỡng
5. Đổi mới công tác quản lý bồi dưỡng giáo viên
6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của nhà trường đối với tổ, nhóm chuyên môn
7. Xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, các điều kiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng giáo viên
8. Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ