preloader

SKKN Một số giải pháp quản lý phòng, chống, ngăn chặn hành vi bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường đạt chuẩn ‘An toàn về an ninh, trật tự’ tại trường THPT

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
51

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp quản lý phòng, chống, ngăn chặn hành vi bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường đạt chuẩn ‘An toàn về an ninh, trật tự’ tại trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về HĐGDNGLL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
2. Tiến hành phân loại các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
3. Về việc phân công các tổ chức trong nhà trường tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
4. Thống nhất kế hoạch và nội dung thực hiện HĐGDNGLL.
5. Ban giám hiệu bồi dưỡng các kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động cho đội ngũ giáo viên và học sinh, từ đó phân công theo dõi, kiểm tra, đánh giá.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ