preloader

SKKN Một số giải pháp tổ chức dạy học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng trong tình hình dịch covid -19 ở trường THPT

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
41

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp tổ chức dạy học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng trong tình hình dịch covid -19 ở trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức dạy – học trực tuyến
2. Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa vai trò của của việc tổ chức Dạy học trực tuyến trong tình hình dịch Covid -19
3. Công tác tham mưu, phối kết hợp giữa các tổ chức trong và ngoài nhà trường
4. Hướng dẫn tổ chức dạy- học trực tuyến đạt hiệu quả
5. Công tác kiểm tra, dự giờ, đánh giá dạy – học trực tuyến
6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học trực tuyến hiệu quả
7. Hình thành tính chủ động, tích cực và mục tiêu học tập cho học sinh
8. Đổi mới hình thức tương tác giữa giáo viên và học sinh
9. Vượt qua những rào cản về tâm lí trong dạy – học trực tuyến
10. Giáo viên phải tâm huyết với nghề, nghiêm túc trong công việc
11. Lưu trữ lại bài giảng, đánh giá kết quả sau mỗi khóa học

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ