preloader

SKKN Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học và các hoạt động giáo dục nhà trường trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
37

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học và các hoạt động giáo dục nhà trường trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lí Lịch báo giảng, Sổ đầu bài điện tử trên vnedu.vn
2. Ứng dụng google sheet, google forms hỗ trợ công tác thống kê, khảo sát
3. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quản lí và các hoạt động phong trào Đoàn ở trường thpt quỳnh lưu 4

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ