preloader

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Địa lí
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
28

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học
Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học
Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Hoạt động 2: Tìm hiểu tác động của nội lực và ngoại lực (10 phút)
Hoạt động 3: Núi lửa và động đất (10 phút)
Hoạt động 4: Luyện tập – củng cố (10 phút)
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (2 phút)

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ