preloader

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác Xã Hội Hóa Giáo dục đối với trường ngoài công lập

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
43

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác Xã Hội Hóa Giáo dục đối với trường ngoài công lập triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh cũng như cộng đồng
2. Xây dựng kế hoạch để huy động cộng đồng
3. Tạo lập uy tín, niềm tin thông qua khẳng định uy tín chất lượng của nhà trường
4. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên đặc biệt là đội ngũ GVCN của các lớp
5. Phát huy vai trò của hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, gia đình học sinh
6. Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong và ngoài huyện
7. Thực hiện tốt quy định gắn kết ba môi trường giáo dục
8. Nâng cao uy tín, năng lực của Người cán bộ quản lý
9. Cần phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội để giáo dục đạo đức, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ