preloader

SKKN Một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí 6 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Vật lí
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
23

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí 6 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

3.1/ Dạy học hợp tác theo nhóm
3.2/ Sử dụng phương pháp trực quan
3.3/ Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
3.4/ Phấn đấu làm đầy đủ, có chất lượng các thí nghiệm chứng minh
trên lớp
3.5/ Xây dựng hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh quan sát hiện tượng
3.6/ Tăng cường luyện tập độc lập cho học sinh trên lớp
3.7/ Sử dụng “phiếu học tập” cho mỗi học sinh

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ